top of page

Hjertesygdom hos boxer

SAS og PS

Boxeren er genetisk disponeret for subaortal stenose (SAS) og pulmonal stenose (PS)

Begge sygdomme skyldes en forsnævring af arterien ud til henholdsvis kroppen (aorta) og til lungerne. Både SAS og PS er associeret med en mislyd på hjertet og udvikling af sygdom i hjerteklapperne, arrhytmier og hjertesvigt.

 

Subaortal stenose (SAS)

SAS forårsages af en forsnævring af Aorta. Aorta er hovedarterien som pumper blod fra hjertet

og ud til alle kroppens organer og opretholder hundens blodtryk. Aorta stenosen skyldes oftest

en forsnævring forårsaget af en fibrøs eller fibromuskulær ring i Aorta. SAS formodes at

nedarves som et dominant træk, men med flere andre gener, som har en modificerende

effekt på udtrykket og dermed konsekvensen for den enkelte hund.

Obstruktionen udvikles i løbet af den første måned af hundens liv og en mislyd kan

være karakteristisk allerede ved 12 uger, men kan i sjældne tilfælde tage op til 15-19

måneder.

Forsnævringen kan forværres med alderen og mislyden på hjertet er generelt mere

tydelig under motion og begejstring, men for det meste er graden af stenose nogenlunde

den samme fra hvalp til voksen.

Presset på hjertet afhænger af hvor alvorlig stenoses er. I svære tilfælde kan ses arytmier,

syncoper og pludselig død. Mange hunde med SAS har ligeledes regurgitation over

hjerteklapperne på grund af relaterede eller sekundære forandringer. Hunde med SAS er også

prædisponerede for udvikling af endocarditis i aorta klapperne.

I tillæg til ovenstående er symptomerne træthed, motions intolerance og overdreven slaphed.

Pulmonal stenose (PS)

PS er forårsager af en forsnævring af arterien som pumper blod ud til lungerne og fylder blodet med ilt til kroppen. En forsnævring skyldes oftest dysplasi (strukturel forandring) af pulmonal klappen. Som resultat kan ses en forstørrelse af hjertet og i meget alvorlige tilfælde kan ses myocardial iskæmi.

PS er som ved SAS ossocieret med en mislyd på hjertet og PS er også forbundet med sygdom i hjerteklapperne, arytmier og hjertesvigt.

Det er vigtigt at være opmærksom på at ovenstående sygdomsbilleder er relateret til hunde med moderat til svær grad af SAS og PS.

Hunde med en mild grad af SAS eller PS udvikler sjældent symptomer på hjertesygdom

SAS er den hyppigste form for stenose hos boxeren.

 

I Danmark scanner vi boxeren for at måle hastigheden på flowet gennem de ovennævnte arterierne. Dette giver følgende inddeling:

 

Grad 0: Ingen Aorta- eller pulmonal stenose

Grad 1: Overgangsform

Grad 2: Mild Aorta- eller pulmonal stenose

Grad 3: Middel Aorta- eller pulmonal stenose

Grad 4: Svær Aorta- eller pulmonal stenose

 

Inddeling er foretaget ud fra en hastighed målt i hundens arterier og ikke ud fra hvorvidt hundene er syge.

Avlsprogrammer

Ud fra et avlsperspektiv er det ikke svært at udelukke de hunde som har symptomer på SAS og PS, men nærmere at udelukke de asymptomatiske bærere af sygdommen, samt at gøre dette uden samtidig at miste for meget af variationen i vores genpulje.

I Tyskland har boxere brugt i avl været hjertescannet i mere end 15 år. Der har ingen restriktion været i forhold til gradueringen ved brug i avl, men en kendt status har i sig selv markant reduceret antallet at svære tilfælde af SAS. Dr. Ralf Tobias fra Hannover, som er blandt de ledende cardiologer i Tyskland, ser i disse dage sjældent boxere med grad 3 og 4.  Hans kliniske erfaring er at kliniske symptomer opstår fra AS > 2,6/2,8 m/sek

I Tyskland benyttes hunde med grad 2 i avl. Hvis hunden har andet at bidrage med til racen og den parres med en hund med grad 0, vil der stadig avles mod elimination af SAS som et problem i racen.

Dr. Ralf Tobias vil gerne at vi er opmærksomme på selve resultatet af scanningen i stedet for klassifikationen som vores hunde får. Flowet i relation til diameteren af aorta fortæller os mere end klassifikationen, idet der er et stort spektrum indenfor de forskellige klassifikationer. Flowet og diameteren af aorta kan dog også være svære at fortolke, da du ikke kan forvente at en 27 kg tæve har samme diameter som en 42 kg hanhund.

 

Der er i DKK og boxer-klubben ingen restriktioner på hvilken grad hundene skal have for at indgå i avlen, blot at begge hunde skal være hjertescannede for at parringen kan opnå prædikatet: ”Denne hund er avlet efter DKK og boxer-klubben´s avlsanbefalinger. Boxer-klubben har dog nogle anbefalinger ang hjerte-graduering ved brug i avl. 

 

Det er vigtigt at være opmærksom på at ikke alle lande benytter sig af samme gradueringen som i Danmark

ARVC

Arrhythmogenic Right Ventricular Cardiomyopathy (ARVC) er en hjertesygdom der optræder hos den voksne boxer og som kan lede til pludselig død eller til kongestivt hjertesvigt, der giver symptomer såsom hoste og motionsintolerance. ARVC er arvelig, men udvikles først hos den voksne hund. Gennemsnitsalderen for sygdommens udvikling er 6 år, men kan ses hos både yngre og ældre hunde.

ARVC giver ledningsforstyrrelser i hjertet i form af præmature ventrikulære komplekser. Disse præmature ventrikulære komplekser er dog ikke lig med ARVC, da flere sygdomme i hjertet kan give disse komplekser.


Hos boxeren har man fundet en mutation der giver ARVC. Fejlen sidder i et gen der sørger for at holde cellerne i hjertet sammen. Hos mennesker ved man, at der findes flere genetiske ændringer der kan give ARVC og det er derfor også muligt at der findes flere hos boxeren. Man er altså ikke sikret mod ARVC ved at få DNA testet ens hund for den mutation som er tilgængelig på nuværende tidspunkt. Endvidere ses der forskellig penetrans af mutationen der giver ARVC. Dette betyder at selvom hunden er positiv for den mutation der giver ARVC, så er det ikke sikkert at hunden nogensinde får ARVC.

 

Hundeejere kan altså ende med at få en falsk tryghed hvis deres hund får et negativt resultat ved en DNA-test, eller en unødig frygt ved et positivt resultat. Dette kan tyde på at der evt. er andre genetiske eller miljøfaktorer der influerer på sygdommen.

Som beskrevet ovenfor er AVRC en sygdom som udvikles når hunden er voksen. Derfor er vi heller ikke i stand til at be- eller afkræfte om en hund er i risiko for at få ARVC ved den hjertescanning som i dag udføres på vores boxere inden avl. Denne scanning er udviklet til diagnosticering af aortastenose og pulmonalstenose. 

Der er idag ingen kontrol med tilfælde af ARVC hos boxere i Danmark.  Sygdommen er mere udbredt i USA end i Europa, men pga de mange muligheder for udveksling af genmateriale på tværs af kontinenter som vi har idag, ses efterhånden flere og flere tilfælde i Europa.

DCM

Under udarbejdelse....

DSC_0293.JPG
bottom of page