top of page

Spondylose

Spondylose er en lidelse der rammer hundens rygrad og er karakteriseret ved dannelsen af osteofytter, som er små knogle-nydannelser som sætter sig langs rygraden. Med tiden vil de små knoglenydannelser vokse sammen og danne en ”bro” mellem de enkelte knogler i rygraden.

Spondylose opstår sandsynligvis på baggrund af en degeneration af de intervertebral disk som forbinder knoglerne i rygraden. Når degenerationen finder sted opstår der en ustabilitet i rygraden og dannelse af spondylose er kroppens egen måde at stabilisere rygraden på efterfølgende.

Som udgangspunkt er spondylose som diagnose ikke smertefuldt og de fleste hunde lever derfor også symptomfrit med lidelsen. Rigtig mange hunde uanset race vil, når de kommer op i alderen udvikler spondylose uden nogen sinde at blive påvirket af denne.

Nogle hunde vil med tiden blive stive og uflexible i ryggen, afhængig af hvor udbredt deres spondylose er. Stivhed og uflexibilitet er heller ikke nødvendigvis smertefuldt.

Smerten opstår hvis knogle-nydannelserne vokser ind og trykker på nerverne. I svære tilfælde kan her også opleves lammelse.

Problemet med spondylose hos boxeren ligger i den unge alder det udvikles. Da spondylose har en forholdvis høj arvbarhed, håber vi gennem generationer at kunne mindske antallet af unge boxere med svær spondylose. Dette vil sandsynligvis også mindske antallet af boxere som får problemer med spondylosen i løbet af deres levetid.

 

I Danmark/Tyskland gradueres spondylose efter følgende inddeling:

 

Grad 0:      Fri

Grad 1:       Overgangsform

Grad 2:     Let form for spondylose

Grad 3:     Midddelsvær form for spondylose

Grad 4:      Svær form for spondylose

 

Det er vigtigt at være opmærksom på, at gradueringen gøres på baggrund af målinger på røntgenbilleder og ikke ud fra hvorvidt hundene har symptomer på lidelsen.

Tysk spondylose.jpg

Grad 0: Nydannelse < 3 mm ved 1-2 MVS (=mellem hvirvelspalter) eller 1 nydannelse > 3 mm ved 1 MVS 

Grad 1 : Nydannelse < 3 mm ved 3 eller 4 MVS eller nydannelse > 3 mm ved 2 eller 3 MVS eller ødannelse ved 1 eller 2 MVS 

Grad 2: Hver brodannelse (komplet eller ufuldstændig) ved 1 eller 2 MVS eller store øer ved 2 eller 3 MVS 

Grad 3: Bro og/eller store øer ved mere end 3 MVS 

Grad 4: Sammenhængende fortløbende knogledannelse med bambusagtigt udseende

​​

Der er i DKK og boxer-klubben ingen restriktioner på at hundene skal være tjekket for spondylose, før de kan indgå i avlen. Der er dog opstillet nogle retningslinier for spondylose fra boxer-klubbens side og disse skal være overholdt for at en parring vil blive gradueret som en guld-parring.

bottom of page